<i>Varg Veum - Dødens drabanter</i> er blant filmene som har fått lanseringshjelp fra Kulturmeglerne i år.
 

Kulturmeglerne AS

 • Konsulentselskap med kultur og media som spesialområde.
 • Etablert av Hanne Liseth og Svanhild Sørensen 1. januar 1997.
 • Eies og drives i dag av Svanhild Sørensen (partner og daglig leder) og Anne Berentsen (partner og styreleder).
 • Sysselsetter i 2011 syv årsverk.
 • Har siden oppstarten vært involvert i lanseringen av nærmere 90 norske filmer (dvs.i gjennomsnitt 6-7 i året).
 • De siste årene har Kulturmeglernes omsetning fordelt seg på arbeid med norske filmer (40–45 %), arbeid for øvrig filmbransje (institusjoner, forbund, organisasjoner og lignende) (10–15 %) og kulturlivet for øvrig (35–40 %).
 • Selskapets tjenester inkluderer medieprofilering og markedsføring, kommunikasjonsstrategi og medietrening, informasjon og PR, prosjektledelse, lederutvikling og relasjonsbygging.
 • Eksempler på nåværende og tidligere kunder og oppdrag: Film- og kinobransjen (fra distributører og produsenter til filmskapere med mer), musikkinstitusjoner som blant annet Rikskonsertene og Den Norske Opera, musikaler, show og standup som Mamma Mia, We Will Rock You og Sven Nordin, festivaler som Den norske filmfestivalen i Haugesund og Kortfilmfestivalen i Grimstad, priser som Anders Jahres Kulturpris og Statens byggeskikkpris, kulturbygg og museer som Hamsunsenteret på Hamarøy, forlag og forfattere som Pantagruel (blant annet Eyvind Hellström), danseinstitusjoner som Dansens hus, og bedrifter og organisasjoner som befatter seg med norsk mat- og drikkekultur.
Foto: Kulturmeglerne - Målsettingen vår har fra dag én vært å bidra til å profesjonalisere lanseringen av norsk film, sier Svanhild Sørensen.
- Selv om vi trekker inn Kulturmeglerne, er ansvaret stadig hos oss, sier Åge Hoffart i SF Norge.
- Vi graver vår egen grav om vi ikke holder på det vi er flinke til og unike på, nemlig markedsføring, mener produsent Kjetil Omberg.

Lanseringshjelpen

Tekst: Aleksander Huser | Publisert: 27.06.11

Konsulentselskapet Kulturmeglerne har vært involvert i lanseringen av annenhver norsk filmpremiere i år. Er de i ferd med å ta over distributørenes jobb?

Det er filmdistributørenes jobb å lansere, distribuere og markedsføre filmer på norske kinoer. I arbeidet med norske filmer velger de imidlertid stadig oftere å trekke inn ett og samme konsulentselskap. Av årets hittil 20 norske kinopremierer har Kulturmeglerne AS vært involvert i halvparten.

- Målsettingen vår fra dag én har vært å bidra til å profesjonalisere lanseringen av norsk film. Da vi ble etablert i 1997, ble ikke markedsføring og strategisk tenkning tatt veldig alvorlig. Arbeidet med lanseringen av norske filmer startet gjerne ganske kort tid før premieren, hvor det egentlig var lite man fikk gjort. Vi ville være med på hele strategiprosessen og se den pressemessige delen sammen med den kommersielle delen av lanseringen, forteller Svanhild Sørensen, partner og daglig leder i Kulturmeglerne.

Hele markedsføringsansvaret
- Fram til nå har vi stort sett arbeidet med rådgivning, strategiutvikling og pressehåndtering på norske filmer. Den rene markedsføringen, altså annonser, kampanjeutvikling, plakatdesign og slikt, har distributøren stort sett gjort selv. Men i år har vi også overtatt dette ansvaret på enkelte filmer, sånn at vi har hele lanseringsansvaret. Det synes vi selvfølgelig er kjempegøy, for da har vi enda større mulighet til å få alt til å peke i samme retning, sier Sørensen.

- Hva er da igjen å gjøre for distributørene?

- De har jo de utenlandske filmene, og vi jobber tross alt ikke med mer enn rundt hver tredje norske tittel. Vi er dessuten inne i filmprosjektene i svært ulik grad. Noen følger vi opp fra opptak til lansering, mens andre arbeider vi kun med i noen få uker. De største distributørene arbeider med svært mange filmer, og når det topper seg, kan de ikke alltid vie de norske filmene så mye tid og oppmerksomhet som kreves. Da kommer de til oss og spør om vi kan avlaste dem. Sånn sett er vi et slags vikarbyrå for de store distributørene under lanseringen av norske filmer. I tillegg har vi noen av de mindre distributørene, som velger å sette ut denne kompetansen framfor å ha den inhouse, sier Sørensen.

- Det dreier seg egentlig i stor grad om kapasitet. Vi gjør veldig mye av det samme som distributørene. Og så utveksler vi mange erfaringer, tanker og ideer, så vi har en fin og gjensidig kompetanseoverføring.

Sørensen forteller at Kulturmeglerne ønsker å komme inn så tidlig som mulig i arbeidet med en film.

- Forskjellen på utenlandske og norske filmer er jo at de utenlandske har en ferdig plakat og en ferdig strategi, som du mer eller mindre oversetter til norsk. Med en norsk film starter du mye mer på scratch. Du må finne ut hvem som er dens publikum, og hvordan å nå ut til dem, sier hun.

Ifølge Sørensen er det viktigste ved Kulturmeglernes arbeid å sørge for at alle skal ha hørt om den aktuelle filmen.

- Man er nødt til å få ut informasjon om filmen først. Når annonsering og den øvrige kommersielle siden av markedsføringen settes inn tett opp til premieren, skal folk komme på at de har hørt om filmen tidligere. Det er den kommersielle kampanjen som er kjøpsutløsende, sier Sørensen.

- Men det er ikke noen automatikk i dette. Jeg tror det skal svært mange annonsekroner til for at en film selger seg bare på annonser og uten redaksjonell omtale. Men det skal også veldig mye til for at en film selger seg på slik omtale alene.

Sørensen forteller at eksterne undersøkelser anslår redaksjonelle medieoppslag til å være verdt mellom 20 og 40 millioner i rene annonsekroner per film.

- Videre ser vi også at offensiv bruk av sosiale medier blir stadig viktigere i filmlanseringen. Her jobber vi i stadig større grad med å finne gode ideer og løsninger tilpasset hver enkelt tittel, sier hun.

Ryddig avlastning
Kulturmeglerne anslår at de arbeider med rundt halvparten av de aktive norske filmbyråene. En av distributørene som bruker selskapet ofte, er SF Norge. Sørensen arbeidet selv i dette selskapet før hun for 14 år siden etablerte Kulturmeglerne sammen med Hanne Liseth som kom fra Norsk Filmdistribusjon (senere Sandrew Metronome Norge).

- Vi er vel de som har samarbeidet med Kulturmeglerne på flest prosjekter over tid. Vi har et svært godt samarbeid, og jeg synes de tenker veldig riktig, sier avdelingsleder for kinodistribusjon Åge Hoffart i SF Norge.

Hoffart forteller at de i år har brukt Kulturmeglerne noe mer enn vanlig fordi SF har tatt over kinodistribusjonen av Warner Bros’ filmer.

- Vi har kompetansen her også, men av og til må vi fordele slik at Kulturmeglerne tar seg av en del arbeid for oss. Trolig vil hver tredje kinobillett som selges i år være til en film fra SF, så vi har mye å håndtere. Men det går i bølger hvor mange filmer vi har, og slik går det i bølger hvor mye vi bruker Kulturmeglerne, sier han.

Kulturmeglerne har vært involvert i lanseringsarbeidet på samtlige av SFs norske premierer i fjor og så langt i år, med unntak av Trolljegeren.

- Men selv om vi trekker inn Kulturmeglerne, er ansvaret stadig hos oss. Det er vi som står ansvarlige ovenfor produsentene i forhold til markedsføringen og pressearbeidet på norske filmer, sier Hoffart.

- Det er ikke noe problem at dere bruker et selskap som også samarbeider med konkurrentene deres?

- Det kunne det ha vært, om ikke Kulturmeglerne var så ryddige og holdt ting fra hverandre. Også når de jobber med flere titler for oss, har de forskjellige ansatte som jobber med hver av titlene. Slik var det for eksempel da de var med oss og lanserte to norske filmer på filmfestivalen i Berlin i år, sier Hoffart.

- Det handler om å stole på folk, svarer markedssjef Tom Erik Kolåsæter ved Nordisk Film Distribusjon på samme spørsmål.

- Samt at markedsføring av en film er en veldig konkret jobb, hvor hvert prosjekt er et blankt ark. Selv om man naturligvis bruker erfaringer fra arbeid med tidligere filmer.

Kolåsæter mener Kulturmeglerne selger en funksjon som selskapet hans normalt fyller selv.

- Man kan ikke bestemme seg for at det skal slippes en norsk film hver annen måned for å sikre en jevn arbeidsbyrde. Noen ganger kommer de såpass tett at det kanskje ikke er mulig for oss å gjøre en optimal jobb med alle. Da kan vi kjøpe en ekstern tjeneste som gir den nødvendige kvalitetssikringen. Dette er noe vi gjør unntaksvis, men enkelte ganger har det vært nødvendig, sier han.

Distributøren som utvidet budbiltjeneste
- Jeg synes for så vidt det er bra at Kulturmeglerne er der. Det innebærer at de andre distributørene kanskje ikke gjør jobben sin, sier Kjetil Omberg, produsent i Tappeluft Pictures og gründer av Euforia Film. Det sistnevnte er et distribusjonsselskap med norske filmer som satsningsområde, som ikke benytter seg av Kulturmeglerne.

- Jeg har tidligere sett på Kulturmeglerne som en slags pressetjeneste, men nå gjør de også hele lanseringskampanjer fra A til Å. Da mister jo distributøren sin funksjon. Spesielt nå som distribusjonen blir digital, hvor det bare er å trykke på en knapp for å få filmen vist. Vi graver vår egen grav om vi ikke holder på det vi er flinke til og unike på, nemlig markedsføring. Hvis man isteden bruker en ekstern markedsfører, reduseres distributøren til en ren fysisk distributør – altså en slags utvidet budbiltjeneste, fortsetter han.

- Jeg tenker at distributøren skal være den produsentene kommer til for å få filmen sin ut til de ulike plattformene. Distributøren kan selvfølgelig velge å trekke inn eksterne konsulenter i dette arbeidet, men jeg mener vi gjør en bedre jobb om vi har full kontroll på prosessen og sitter på kunnskapen selv, sier Omberg.

Ingen distributør
Kulturmegler Svanhild Sørensen forteller at det hender at norske filmprodusenter kommer direkte til dem, men at arbeidet etter hvert blir kanalisert gjennom filmens distributør.

- Kunne dere ikke i prinsippet distribuert filmene selv?

- Det er en helt annen modell enn vår forretningsidé. Kulturmeglerne er et konsulentselskap som tar timebetalt for jobben vi gjør, i motsetning til distributørene som er med på å finansiere filmene de arbeider med. Vi investerer ikke, men får heller ikke noe av fortjenesten på billettinntektene. Dermed slipper vi bunnene, men får heller ikke med oss toppene, sier Sørensen.

- Hva er det Kulturmeglerne tilbyr som ikke filmdistributørene har selv?

- Vi er i daglige samtaler med veldig mange kulturredaksjoner i Norge og vet hva de ulike mediene ønsker. Det handler om å utvikle og presentere gode historier for journalistene og legge til rette for at de skal få gjort jobben sin på en god måte. Vi har tid og kapasitet til å presentere slike vinklinger. Vi kjenner pressen godt og er målrettet med hva vi foreslår. Derfor har jeg inntrykk av at de som oftest opplever våre henvendelser som relevante og interessante, sier Sørensen.

- Det omfattende kontaktnettet vårt, pluss at vi har tid til å sitte og jobbe med detaljene i lanseringsarbeidet, er vel egentlig det som gjør at vi får veldig gode resultater når vi jobber med norske filmer.

- Står dere i fare for å bli deres egen konkurrent, når dere er involvert i så mange norske filmer?

- Med 40 norske premierer i år kan vi komme i en slik situasjon. I så fall må vi sette oss ned og diskutere det med kundene våre. Er det mulig å arbeide med disse filmene samtidig, eller vil oppdragene kunne ødelegge for hverandre? Hittil har det imidlertid ikke skjedd, og vi arbeider jo ikke med alle de 40 filmene. Når vi har vært involvert i filmer som har hatt premiere samtidig, har det vært helt forskjellige filmer, som ikke har konkurrert med hverandre.

- Har dere noe tak for hvor mange av de norske filmene dere kan være involvert i?

- Vi har ikke det. Men det er kjempeviktig for oss at vi gjør en så god jobb at kunden kommer tilbake. Hvis vi havner i en situasjon hvor vi ødelegger for hverandres lanseringer, så vil det ødelegge kundegrunnlaget vårt i neste omgang, svarer hun.

Sørensen legger til at det er langt flere fordeler enn ulemper med at selskapet er involvert i mange filmer.

- Vi har god oversikt over hva som er avtalt med de ulike redaksjonene. Det er jo uansett en kamp om hvilken film som har den beste historien å by på, og det er det vi jobber med.

- Er dere med på å sette premieredatoene, slik at dere kan styre de norske filmene unna hverandre?

- Vi er med og gir vårt råd og vår vurdering, men det er distributøren som tar avgjørelsen.

Også andre deler av filmsektoren
Det er ikke bare filmdistributører som benytter seg av Kulturmeglerne. 35–40 prosent av omsetningen anslås å komme fra øvrige sider av kulturlivet, mens 10–15 prosent er fra andre deler av filmsektoren – som forbund, festivaler og institusjoner. I det siste har eksempelvis noen av pressemeldingene fra Norsk filminstitutt (NFI) blitt sendt ut via Kulturmeglerne.

- Det er ikke Norsk filminstitutt som sådan, men i vårt arbeid med de syv digitale cinematekene at vi har brukt Kulturmeglerne i forbindelse med det som heter Torsdagsfilmen, presiserer rådgiver Erlend Jonassen, ansvarlig for digital filmformidling ved Norsk filminstitutt.

- Torsdagsfilmen dreier seg om visninger i syv byer, og dermed ønsket vi å få litt mer punch i pressearbeidet og nå ut til riksmediene, sier han.

- Men NFI har jo en ganske stor informasjonsavdeling, ville det ikke vært naturlig å bruke dem i dette arbeidet?

- Vi skulle lansere navnet Torsdagsfilmen, samt at vi viser filmer i 4K og har titler som Broen over Kwai, Gudfaren og Tatt av vinden på repertoaret. Vi mente at dette burde ha en ganske bred appell, og trengte litt drahjelp for å nå ut med det. Men vi har også brukt vår egen informasjonsavdeling til lanseringen.

- Hva er det Kulturmeglerne har kunnet bistå dere med?

- Vi er veldig fornøyde med arbeidet deres. De er flinke og har et bredt kontaktnett. Men noen ganger lykkes man med slikt lanseringsarbeid, andre ganger ikke. Det vi driver med er relativt smått, så vi sliter med å få den helt store mediedekningen. Og Kulturmeglerne koster penger, så det er ikke alltid vi har hatt råd til å bruke dem, sier Jonassen.

Kulturmeglernes virksomhet sysselsetter i dag rundt ti personer. Dette inkluderer en del prosjektrelaterte, kortere engasjementer slik at selskapet er fleksibelt i forhold til oppdragsmengden. Sørensen anslår at de i 2011 vil ha oppdrag til syv årsverk totalt. Siste tilskudd til staben er Monica Larsson fra Norsk Rockforbund og Ingunn Sundelin fra Scanbox. Et påfallende trekk ved selskapets medarbeidere er at samtlige har vært kvinner.

- Vi vil bare ha de beste, og de beste som har kommet hit har vært damer. Det kan ha med nettverket vårt å gjøre og at det er mange jenter som arbeider innen feltet kulturformidling, sier Svanhild Sørensen.

- Det er ikke bevisst kjønnspolitisk, vi jobber aktivt med å rekruttere menn, forsikrer hun.

- Har dere sagt nei til å jobbe med filmer fordi de var for dårlige, eller dere av andre grunner ikke har trodd dere kan selge dem?

- Mange har spurt oss om det, men nei, det har ikke skjedd. Vi er ofte inne så tidlig at vi ikke kan vite om filmen blir god eller dårlig, og legger oss heller ikke opp i det kunstneriske. Vi jobber systematisk og profesjonelt og prøver å gjøre det beste ut av absolutt alle filmer, uansett hvordan de kommer ut til sist. Men noen ganger lykkes man bedre enn andre.

Lanseringsoppdrag

I 2010 og 2011 var Kulturmeglerne involvert i lanseringsarbeidet, med alt fra fullt ansvart til kortere oppdrag under innspilling eller ved premieretidspunkt, for følgende filmer:

2010 (9 av fjorårets 26 norske premierer):

 • En helt vanlig dag på jobben (Folk Flest Filmproduksjon / SF Norge)
 • Snøhulemannen (F(x) produksjoner / Kudos Family)
 • En ganske snill mann (Paradox / Nordisk Film Distribusjon)
 • Varg Veum - Skriften på veggen (CineMiso / SF Norge)
 • Limbo (SF Norge / SF Norge)
 • Knerten gifter seg (Paradox / Scanbox)
 • Fritt vilt III (Fantefilm Fiksjon / Nordisk Film Distribusjon)
 • Gazas tårer (Nero Media / Tour de Force)
 • Elias og kampen om havets gull (Filmkameratene / SF Norge)

2011 (10 av årets hittil 20 norske premierer):

 • Varg Veum - Svarte får (Cinemiso / SF Norge)
 • Gunnar Goes God (Alligator Film / Kudos Family)
 • Essential Killing (Cylinder Productions / Europafilm)
 • Jørgen + Anne = sant (Cinenord Kidstory / SF Norge)
 • Konger av Oslo (Alert Film / Corianderfilm)
 • Pax (Paradox / Scanbox)
 • Amors baller (SF Norge / SF Norge)
 • Varg Veum - Dødens drabanter (Cinemiso / SF Norge)
 • Det akutte menneske (Filmforsyninga / Uavhengig distribusjon)
 • Rødt hjerte (Filmhuset produksjoner / Europafilm)

Kilder: Film & Kino, Norsk filminstitutt, Kulturmeglerne

 
 

Annonse